Kodin ja Koulun Päivä

#kodinjakoulunpäivä #hemochskoladagen

Erilainen Kodin ja Koulun Päivä

Perjantaina 25.9.2020 vietetään valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää monin paikoin eri tavalla kuin ennen. Päivän tarkoitus on tuoda esiin vanhempien tärkeä rooli lapsen oppimisen ja kasvun tukena, ja korostaa kodin ja koulun yhteistyön merkitystä. Aikaisempina vuosina päivää on vietetty mm. koulun avoimien ovien merkeissä ja erilaisissa matalan kynnyksen kohtaamisissa, joissa opettajat, oppilaat ja vanhemmat voivat tutustua toisiinsa. Koulut ovat kutsuneet vanhempia esimerkiksi rehtoreiden aamukahveille sekä tutustumaan oppitunteihin ja kouluarkeen.

Koronaepidemian vuoksi tapahtuma näyttää nyt erilaiselta kuin aikaisempina vuosina, jolloin yhteensä noin tuhat suomenkielistä ja ruotsinkielistä koulua on järjestänyt Kodin ja Koulun Päivän. Nyt tapahtumaa vietetään pienemmässä mittakaavassa, esimerkiksi luokkakohtaisissa tapaamisissa tai ulkoilun merkeissä. Jotkut koulut ovat päättäneet lykätä päivän viettämistä tuonnemmaksi. On tärkeää, että yhteys vanhempiin ei heikkene koronaviruksen vuoksi.

”Valtakunnallisen Kodin ja Koulun Päivän viestiä sekä vanhempien ja kouluyhteisön välistä luottamusta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan”, toteaa toiminnanjohtaja Ulla Siimes Vanhempainliitosta.

”Speciellt i en tillvaro där det kan komma uppstå snabba förändringar i skolvardagen är det viktigt att viktiga vuxna i barnets vardag har mötts och har tillit till varandra”, säger Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk.

Ruotsinkielisen aineiston löydät osoitteesta hemochskola.fi/dagen

Katso video

Näin ilmoittaudut mukaan

Tervetuloa viettämään valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää! Ilmoittaudu hyvissä ajoin, jotta ennätä saada maksuttoman tuotepaketin tukemaan päivän viettoa. Vinkkaathan Kodin ja Koulun Päivästä myös naapurikouluun!

Rehtorin aamukahvit ja muita ideoita

”Aion jatkossa järjestää rehtorin aamukahvit säännöllisesti, kokemus oli kaikin puolin positiivinen”, kertoi yläkoulun rehtori. Täältä löydät vinkkejä Kodin ja Koulun Päivän viettoon.

Kutsu kotiin

Lähettäkää iloinen kutsu kotiväelle, viestikää paikallismedialle ja kumppaneille tapahtumasta. Täältä löydät valmiin kutsukortin, joka on käännetty 10 eri kielelle.

Katso videot

Hyödynnä videotervehdyksiä Kodin ja Koulun Päivän inspriraationa, suunnittelukokouksissa, vanhempainilloissa ja aamunavauksissa.

Hieno päivä!

”Kodin ja Koulun Päivä on ihan must-juttu!”
Katso koulujen terveiset Kodin ja Koulun Päivästä.

Postia rehtorille!

Lähetämme maaliskuussa jokaiseen Suomen peruskouluun kirjeen, jonka ohessa koulut saavat pakallisen ideoita Kodin ja Koulun Päivän toteuttamiseen.